17 June 2024,
logo

Privacy Statement Enelex Innovation B.V.

Enelex Innovation B.V. neemt uw privacy serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verkrijgen en verdedigen van octrooirechten, om u te informeren over onze activiteiten en producten, om uw bestellingen te verwerken en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven gebruikt, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Op uw verzoek kunt u uw gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op. Door wettelijke vereisten is het niet altijd mogelijk om gegevens aan te passen of te verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor het verkrijgen en verdedigen van octrooirechten en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Denk bijvoorbeeld aan andere octrooigemachtigden (agenten) en octrooiraden die worden ingeschakeld voor het verwerven en verdedigen van octrooirechten binnen en buiten Nederland. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorverkocht of aan derden ter beschikking gesteld voor hun eigen gebruik.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken en de naleving van wettelijke verplichtingen.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

versie 4 september 2018

Copyright © 2024